Bevezetés; A támadást követő napon Kassán; Az események utólagos rögzítésénél mutatkozó tárgyi és lélektani nehézségek; Ormay J. beszámolója a legmegbízhatóbbnak tekinthetó szemtanúk észleleteiról, valamint ezen közlések kiértékelése; Kassa légvédelme; Az ún. "Sárga csík" kérdései; Ahogyan ma az egykori kassai események lefolyását látjuk; Ormay J. tanulmánya a Kassára dobott bombákról; Ormay J. tanulmánya a kassai támadás lehetséges géptípusairól; A "Kassai provokáció" az 1945 utáni magyarországi történelmi tanulmányokban; A "Kassai provokáció" 1945 utáni magyarországi sajtóvisszhangjai; A Bustyaháza-i közjáték; A "casus belli" a német és angol nyelvterületek tanulmányaiban; A "Krúdy-legenda" hátterének és e legenda hazai kezelésének vizsgálata; A "Csekmek-Csekme"-legenda; A kormányzói emlékiratok és Szent-Iványi Domokos "visszaemlékezései"; A szlovákok vélt szerepének vizsgálata; Újszászy István honv. vezérörnagy nürnbergi jegyzökönyvi közlései és Bamler Rudolf keletnémet (NVA) tábornok nyilatkozata a "kassai provokáció" szolgálatában; Lehetett-e és mennyiben a német katonai vezetés részes a kassai eseményekben?; Az ún. "Német kat. titkosszolgálat" ("Abwehr III") feltételezett szerepe a kassai eseményekben; Dr. Gosztonyi Péter állásfoglalása a német katonai vezetés feltételezett kassai szerepéhez; Himer német tbk. hadinaplója (KTB); A honvéd vezetés valóságos szerepének és felelósségének tisztázása a kassai események, mint "casus belli" kapcsán és ennek keretében annak megállapítása, hogy milyen vizsgálatok elözték meg a kormány döntését - valamint miképpen áll a "kassai provokáció" propagandája fontos kérdések tisztázása útjában; Zolcsák István közlései a román légierö kassai szerepéröl; A kir. román légierö esetleges kassai szerepének vizsgálata; Milyen körülmények szólnak a szovjet légierö kassai szerepe mellett és melyek ellene? Összefoglaló áttekintés zárószóval; Rövidítések; Névmutató; Függelék.