Publikationen Dr. Bernadette Baumgartner

Wissenschaftliche Schriften

1) Eugenia Glodariu: Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din Monarchia Habsburgică (1860-1918). In: Századok 135 (2001) 215-218 [Besprechung].

2) Aspekte ethnischer Identität bei den Sathmarer Schwaben. In: Arbeitshefte des Ungarndeutschen Sozial- und Kulturwerks e. V. Heft Nr. 2. Backnang 2003, 1-8.

3) Európai integrációs törekvések Romániában a 20. század első felében. In: Pro Minoritate 2007/Sommer, 171-208.

4) Német nemzetiség, magyar iskola, román állam. A szatmári svábok iskolaügye az 1920-as években. In: Kutatási füzetek 13. Hgg. Krisztián Bene, István Sarlós István, Zsolt Vitári. Pécsi Tudományegyetem 2008, 11-33.

5) A szatmári svábok és a német népi mozgalom Romániában 1919-1940. In: Múltunk 2010/2, 152-186.

6) Fragen der politischen Integration von Minderheiten. Zum VII. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Hungarologie in Klausenburg. In: Spiegelungen 7(61) (2012) 1, 57-60.

7) A katolikus egyház és a szatmári német mozgalom a két világháború között. In: Magyar Kisebbség 2011/3-4, 139-159.

8) Német származás, magyar iskola, román iskolapolitika. A szatmári sváb eredetű falvak katolikus iskolái 1919-1940 között. In: Pro Minoritate 2012/Frühling, 173-193.

9) Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két világháború között 1918-1940. Kolozsvár: Kriterion Kiadó 2012, 264 S.

10) Die paneuropäische Bewegung im Ungarn der 1920er Jahre. In: Kooperationen in Europa. Modelle aus dem 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Mihai Márton, Dorin Dobra, Zsolt K. Lengyel. Regensburg: Pustet 2014, 14-23.

11) A szatmári svábok a XIX. században. In: http://nemettortenelem.tti.btk.pte.hu/files/tiny_mce/File/19_szazad_E-publ/Baumgartner_Bernadette.pdf

12) Möge die Weihnachtsbotschaft auch in Sathmar ihre Bestätigung finden!” Katholischer Klerus und deutsche Bewegung im Sathmar. In: Kirche und Gruppenbildungsprozesse deutscher Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1918-1933. Berlin 2015 – zusammen mit Norbert Spannenberger

13) Karl-Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2015, 707 S. ISBN 978-3-515-10971-0 = Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 20. Rezension: http://www.sehepunkte.de/2016/09/28084.html

14) Borbándi Gyula hagyatéka a Müncheni Magyar Intézetben. In: Magyar Látóhatár. Borbándi Gyula emlékkönyv. Szerk. Alexa Károly, Antológia Kiadó, Lakitelek 2015.

15) Literaturgespräch in Regensburg: Miklós Graf Bánffys "Siebenbürgische Trilogie". In: Spiegelungen,  Heft 1.2015 Jahrgang 10(64) 261-262.

16) Források a Látóhatár alapításának történetéhez. In: Sed intelligere. Tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére. Kronosz Kiadó, Pécs, 2016. 297-311.

17) A szatmári svábok a népszámlálasok tükrében: In: Ártatlan áldozatok. Szatmári svábok a Gulágon. Szerkesztő: Ludescher Gabriella, Imi Print kft. 2017., 59-77.

18) A müncheni Látóhatár folyóirat 1958-as válsága Borbándi Gyula levelezésének tükrében. In: Lymbus, Budapest, 2018. 745-770.

19) Die Sathmarer Schwaben im Sathmarer Diözesanarchiv und in den Gedenkbüchern verschiedener Pfarrämter. In: Spiegelungen, Heft 2.2018, Jahrgang 13(67) 39-43.

 

 Dokumentarfilme, DVD-ROM (Redakteurin, Mitarbeiterin)

1) Századunk. 255 Teile. Hg. Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában. Budapest 2002-2006.

2) Emlékképek. Hg. Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában. Budapest 2002-2003.

3) A háborúnak vége. Hg. Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában. Budapest 2005.

4) Az 1956-os forradalom adattára. Hg. A Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára közös kiadása. Budapest 2005.

5) Két hazában... (1956-os menekültek Ausztriában). Hg. Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában. Budapest 2007.

6) Donáth Ferenc (1913-1986). Emlékek és élet. Történelmi portré. Hg. Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában. Budapest 2008.

7) Megrendült a világ. A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata. Hg. Magyar Országos Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára, Kossuth Kiadó Zrt. Budapest 2008.

8) Ezerkilencszázötvennyolc. A chilloni fogoly. Kosáry Domokos olvasónaplója és életútinterjúi alapján készült történelmi portré-sorozat. Hg. Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárában. Budapest 2009.

9) Képsorok – Hóman Bálint 1895-1951. Adalékok az élethez és korhoz. Beilage zum Band „Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és politikus” (Budapest: Ráció 2011).

10) Párhuzamos életrajzok – Ekecs Géza, András Károly. Hg. Balassi Intézet, Collegium Hungaricum Wien 2011.

11) Rendszerváltozás Magyarországon 1987-1990. Hg. Magyar Országos Levéltár. Budapest 2012.

12) Koncepciós perek Magyarországon 1945 után. Hg. Magyar Országos Levéltár. Budapest 2012.

Stand: Februar 2019.