Vorwort; Zur Benutzung des Registerbandes; Elősó; A névmutató használatához; Korrekturnotizen. Hibajegyzék; Deutsches Namenmaterial in Österreich. Német névanyag Ausztriában; Historische deutsche Ortsnamen. Történeti német helynevek; Polnisches Namenmaterial. Lengyel névanyag; Rumänisches Namenmaterial. Román névanyag; Russisches Namenmaterial. Orosz névanyag; Ruthenisches Namenmaterial. Rutén névanyag; Slowakisches Namenmaterial. Szlovák névanyag; Südslawisches Namenmaterial. Délszláv névanyag; Ukrainisches Namenmaterial. Ukrán névanyag; Ungarisches Namenmaterial. Magyar névanyag.