Dénes Wildner
Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen Ungarns/A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára.
Zusammengestellt von/Összeállította: Ralf Thomas Göllner.
II. Register/Névmutató.
1998, 539 S., Leinen

ISBN 3-9803045-8-2

EUR 70,-/SFr 90,-

Kurzbeschreibung als PDF

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Zur Benutzung des Registerbandes

Elősó

A névmutató használatához

Korrekturnotizen. Hibajegyzék

Deutsches Namenmaterial in Österreich. Német névanyag Ausztriában

Historische deutsche Ortsnamen. Történeti német helynevek

Polnisches Namenmaterial. Lengyel névanyag

Rumänisches Namenmaterial. Román névanyag

Russisches Namenmaterial. Orosz névanyag

Ruthenisches Namenmaterial. Rutén névanyag

Slowakisches Namenmaterial. Szlovák névanyag

Südslawisches Namenmaterial. Délszláv névanyag

Ukrainisches Namenmaterial. Ukrán névanyag

Ungarisches Namenmaterial. Magyar névanyag